Prezes Zarządu (hetman)

LESZEK MACHEJ

.

Wiceprezes

JAN  ŻARSKI

.

Sekretarz

PAULINA MROZEK

.

Skarbnik

GRZEGORZ STEC

.

Strzelmistrz

SEWERYN KĘDZIOR

.

Zastępca Strzelmistrza, Członek Zarządu

HENRYK KLAJSEK

.

Członek Zarządu

JÓZEF NIZIO

.

Komisja Rewizyjna Bractwa:

Przewodniczący - ANDRZEJ JAKUBIEC

Członkowie - JAN BUJOK, WIESŁAW RUMAN

.