Raz na rok bractwo organizuje Strzelanie Królewskie. To w tym najważniejszym konkursie spośród braci zostaje wyłoniony jeden o najpewniejszej ręce i najcelniejszym oku. Mąż ten po precyzyjnym trafieniu do tarczy królewskiej, okrzyknięty zostaje królem kurkowym i mimo braku niegdyś przysługujących mu przywilejów (zwolnienia z podatków i możliwości sprowadzania towarów bez cła) chlubnie nosi tytuł przez kolejny rok. Podczas Strzelania Królewskiego kolejne dwa miejsca zajmują marszałek prawy i marszałek lewy.

.

.

POCZET KRÓLÓW KURKOWYCH

.

.

anonim

KRÓL KURKOWY A.D. 2015

Henryk Klajsek

…………………….

……..

.

anonim.

.

KRÓL KURKOWY A.D. 2014

Andrzej Jakubiec

.

.

.

anonim.

.

KRÓL KURKOWY A.D. 2013

Grzegorz Stec

.

.

.

anonim.

.

KRÓL KURKOWY A.D. 2012

Wiesław Ruman