Nowa Rada Starszych Bractwa

wpis w: Uncategorized | 0

W dniu 28 marca w restauracji Korbasowy Dwor, odbyło sie Walne Zebranie Cieszyńskiego Bractwa  Kurkowego. Zgodnie ze Statutem wybrano Radę Starszych Bractwa na kolejne 3 lata.

Hetmanem Bractwa – Prezesem Zarzadu zostal Piotr Bogaczewski,

Strażnikiem Honoru i Tradycji – Vice-Prezesem Jacek Lipinski,

Strażnikiem Pergaminu- Sekretarzem Andrzej Jakubiec,

Strażnikiem Skarbu -Skarbnikiem Aleksander Skonieczny,

Strażnikami Broni- Strzelmistrzami Tadeusz Żyla, Czeslaw Kanafek,

Choraży Bractwa- Henryk Klajsek.

Bractwo jest spadkobierca tradycji i kontynuatorem dzialalności historycznej Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. Krzewi świadomosci patriotyczne i  obywatelskie wzgledem Rzeczpospolitej Polskiej, popularyzuje tradycje i historie oręża polskiego celem pielegnowania gotowości bojowej dla obrony Panstwa i tradycji strzeleckich na Ślasku Cieszyńskim.

Informacja ukazała się też na stronie: ox.pl – tam też dostępny fotoreportaż

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *