Harmonogram strzelań na 2016 r.

wpis w: Uncategorized | 0

Planowany  HARMONOGRAM strzelań, przez ZPM LOK w Cieszynie na rok 2016 na strzelnicy HUBERTUS w Goleszowie przy współpracy z Cieszyńskim Bractwem Kurkowym i innych strzelnicach

I. Styczeń-kwiecień przeprowadzenie sześciu rund ligi Powiatu Cieszyńskiego na strzelnicach w Gumnach, Harbutowicach i Zebrzydowicach  pneumatyk.

II. Luty-marzec przeprowadzenie czterech rund Szkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjalnych, pneumatyk strzelnica Gumna.

III. 11.03.2016 zawody o Puchar Prezesa ZPM LOK w Cieszynie i najlepszej drużyny organizacji LOK w Powiecie Cieszyńskim, pneumatyk strzelnica Gumna, zawody otwarte, rozpoczęcie zawodów godz. 16.00.

IV. 01.04.2016 zawody o Puchar Najlepszego Strzelca LKS KORONA Gumna strzelnica Gumna, pneumatyk zawody otwarte, rozpoczęcie zawodów godz.16.00.

V. 06.05.2016r.  zawody o Puchar najlepszej drużyny OSP powiatu Cieszyńskiego z okazji dnia strażaka. rozpoczęcie zawodów godz.16.00.

VI. Lipiec Sierpień Zawody osób Niepełnosprawnych, puchar Komendanta Gminnego OSP w Dębowcu pneumatyk strzelnica Gumna

VII. Listopad zawody o tytuł najlepszego strzelca Powiatu Cieszyńskiego, pneumatyk strzelnica Gumna, zawody otwarte.

1.   20.03.2016r. Rybnik   I RUNDA KŻR

2.   03.04.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS Rozpoczęcie sezonu strzeleckiego WIOSNA 2015. rozpoczęcie zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz. 9.30 pistolet sportowy.

3.   10.04.2016r. „GOLESZÓW” II RUNDA KŻR

4.   17.04.2016r. „GOLESZÓW” HUBERTUS Puchar Strzelmistrza CBK  Centr Zapłon(pistolet, karabin i trap 5)Zawody z OBSERWATOREM rozp. zaw. godz. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30.  Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni centralnego zapłonu.

5.   24.04.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o  Puchar Skarbnika ZP-M LOK w Cieszynie rozp. zaw. godz. 9.00 zapisy od 8.00  do godz. 9.30.  karabin sportowy

6.   07.05.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS Zawody za okazji Dnia Zwycięstwa rozp. zaw. godz.9.00 zapisy od 8.00 do 9.30. pistolet sportowy.  (sobota)

7.   08.05.2016r. Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora B.ŚL.Z.W. LOK w Katowicach RYBNIK

8.   15.05.2016r.  Myszków III RUNDA KŻR

9.   22.05.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o   Puchar Burmistrza Cieszyna rozp. zaw. godz. 9.00 zapisy od 8.00  do godz. 9.30 karabin sportowy

10.   29.05.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Prezesa ZP-M LOK w C-n, rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30  pistolet  sportowy.

11.  05.06.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Sekretarza ZP-M LOK w C-n, rozp. rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30 karabin sportowy.

1211.06.2016r. „GOLESZÓW” HUBERTUS zawody o Puchar Dyrektora Domu Narodowego w Cieszynie z okazji Święta Trzech Braci. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30.(sobota) Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni centralnego zapłonu.

13.  12.06.2016r.  Myszków IV   RUNDA KŻR

14.  26.06.2016r.   „GOLESZÓW” HUBERTUS Zawody KRÓLEWSKIE Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego zapisy od 8.00do9.30. rop. zaw. 9.00. Pistolet (boczny i centralny zapłon, Trap 5.) Tarcza Hetmańska Czarny proch,  1 strzał z pistoletu do mundurowych z Bractw Kurkowych. Tarcza Królewska  1 strzał z karabinu tylko dla mundurowych z CBK. Zawody z OBSERWATOREM. (sobota)

15.  26.06.2016r. RYBNIK    Wojewódzkie Mistrzostwa KŻR LOK

16.  04.09.2016r. „GOLESZÓW” V RUNDA KŻR

17.  11.09.2015r. Rybnik   VI RUNDA KŻR

18. 18.09.2016r. „GOLESZÓW” HUBERTUS zawody o Puchar  Prezesa CBK w Cieszynie. Centralny Zapłon (pistolet, karabin i trap 5) Zawody z OBSERWATOREM. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni centralnego zapłonu.

19.  25.09.2016r.  GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Wójta Gminy Goleszów. rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30 karabin sportowy. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

20.  02.10.2016r.   GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego rozp. zaw. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30   pistolet  sportowy. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

21.  09.10.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Cieszynie   rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30.  karabin sportowy. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

22.  16.10.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów.  rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30.  pistolet  sportowy. Zaw. zaliczane

do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

23.  23.10.2016r. GOLESZÓW HUBERTUS zawody o Puchar Vice Prezesa LOK ds. Statutowych. rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30.  karabin sportowy. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

24.   30.10.2016r. „GOLESZÓW” HUBERTUS Puchar Vice Prezesa LOK ds. Obronnych Centr Zapłon(pistolet, karabin i trap 5)Zawody z OBSERWATOREM rozp. zaw. godz. 9.00 zapisy od 8.00 do godz.9.30.  Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni centralnego zapłonu.

25.  06.11.2016r.  GOLESZÓW HUBERTUS zawody Zakończenie Sezonu Strzeleckiego „JESIEŃ   2016”  rozp. zaw. godz.9.00. zapisy od 8.00 do godz.9.30.  pistolet  sportowy. Zaw. zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu z broni małokalibrowej.

 

Zbiórka na wszystkie zawody organizowane przez ZP-M LOK w Cieszynie i CBK na strzelnicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego HUBERTUS w Goleszowie o godzinie 8.00.

Instruktaż oraz obsługa i zapoznanie się z bronią przez osoby nie posiadające patentu strzeleckiego i nie należących do klubów i kół strzeleckich obowiązkowo o godz. 8.30.

Na wszystkich zawodach osłony wzroku i słuchu obowiązkowe.

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatorów i regulaminem strzelnicy, wszystkie zawody są zawodami otwartymi.

Za Zarząd Powiatowo-Miejski LOK w Cieszynie

V-ce Prezes ds. Obronnych

Jan Żarski tel.602 532 116

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *